دانشکده فنی و حرفه ای سما تربت جام

شنبه، ۱۷ خرداد ۱۳۹۹
دانشکده فنی و حرفه ای سما تربت جام
قابل توجه معاونان سما و دبیران شوراهای نظارت و هماهنگی سما

قابل توجه معاونان سما و دبیران شوراهای نظارت و هماهنگی سما

پيرو بخشنامه شماره 25/97 مورخ97/4/19 در خصوص برگزاري گردهمايي ويژه معاونان و....
ادامه مطلب
قابل توجه معاونان سما واحدها و روسای آموزشکده های سما

قابل توجه معاونان سما واحدها و روسای آموزشکده های سما

امروزه دانشگاه­ ها و مراکز آموزشی و پژوهشی نقش تعیین کننده و انکارناپذیری را در ارتقاء مناسبات اجتماعی، علمی، فرهنگی و اقتصادی هر جامعه دارند.
ادامه مطلب