دکتر امیر رضا شاهانی در گفتگو با روابط عمومی مرکز سنجش و پذیرش گفت: « با عنایت به درخواستهای مکرر داوطلبان حاضر در جلسه آزمون سراسری که متقاضی تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی می باشند ویرایش و انتخاب سهمیه بسیجی فعال از امروز سه شنبه 30 مرداد آغاز شد.» وی گفت:« داوطلبانی که در آزمون اولیه سازمان سنجش آموزش کشور از سایر سهمیه های نهادی استفاده کرده اند در صورت درج کد رهگیری بسیجی فعال، سایر سهمیه های انتخابی در آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش کشور لحاظ نخواهد گردید.» او تاکید کرد: « پس از پایان مهلت ثبت نام به درخواست اعمال سهمیه بسیجی فعال که به هر طریق دیگر واصل گردد ترتیب اثر داده نمی شود.» روابط عمومی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی