معاونان ودبیران شورای نظارت و هماهنگی سما استان واحدهای سما در سراسرکشور ،با عنایت به اینکه در نظر است جهت به روز رسانی، تشکیل وتکمیل پرونده های مدرسان،معلمان وکارکنان مدارس، آموزشکده ها و حوزه های ستادی مراکز آموزشی وفرهنگی سما در اسرع وقت اقدام گردد. مقتضی است ؛مدارک و مستندات زیررا به صورت فیزیکی (دو نسخه) تهیه و جهت اقدامات بعدی حداکثرتا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 09/05/97 جمع‏ آوری و با قید تسریع، به حوزه گزینش سازمان سما ارسال نمایند، ضمناً فهرست اسامی در فایل (WORD )طبق نمونه پیوست تنظیم و در قالب cd ارسال نمایند. تصویر تمام صفحات شناسنامه تصویر کارت ملی(پشت و رو) تصویر آخرین مدرک تحصیلی تصویر آخرین حکم کارگزینی تصویر مجوز استخدامی سازمان تصویر گواهی عدم سوء پیشینه تصویر کارت پایان خدمت(پشت و رو) تکمیل فرم شماره یک صلاحیت های عمومی (نمونه جدید) سه قطعه عکس سه درچهارجدید فرم تکمیل شده خلاصه وضعیت کارگزینی تکمیل فرم ارزشیابی گزینش ، مثبوت در دبیرخانه معاونت سما تکمیل فرم تبدیل وضعیت استخدامی مربوط به کارکنان تذکر: برای آن تعداد ازکارکنانی که تاکنون مدارک و مستندات آنان جهت تبدیل وضعیت استخدامی از اسفندماه 1395 تاکنون به سازمان سما ارسال شده و در دست اقدام در دفتر مرکزی گزینش است، نیاز به ارسال مجدد مدارک نمی باشد. قابل ذکر است در صورت وجود هرگونه سؤال با آقای غلامی در حوزه گزینش سازمان با شماره تلفن 22426183 هماهنگی به عمل آید.