دانشکده فنی و حرفه ای سما تربت جام

دانشکده فنی و حرفه ای سما تربت جام دوشنبه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
دانشکده فنی و حرفه ای سما تربت جام پرتال دانشجویان دانشجویان گرامی برای ورود به پرتال دانشجویی خود از این بخش اقدام نمایید دانشکده فنی و حرفه ای سما تربت جام پرتال اساتیداساتید گرامی برای ورود به پرتال اساتید خود از این بخش اقدام نمایید
دانشکده فنی و حرفه ای سما تربت جام پست الکترونیکپست الکترونیک دانشجویان و اساتید در این بخش می باشد و شما میتوانید با کلیک بر روی این بخش به صفحه مربوطه ارجاع یابید دانشکده فنی و حرفه ای سما تربت جام پرتال مدارس برای ورود به پرتال مدارس از این بخش اقدام نمایید
دانشکده فنی و حرفه ای سما تربت جام مدیریت نشریه های علمی برای مشاهده کلیه نشریه های دانشجویی و دانشگاهی از این بخش اقدام نمایید دانشکده فنی و حرفه ای سما تربت جام چارت تحصیلی در این قسمت شما میتوانید فایل های درسی و همچنین چارت رشته های مختلف را مشاهده و دانلود نمایید

به نام خداوندجان وخرد       كزين برترانديشه برنگذرد

خداوندراسپاس مي گويم كه به ماتوانايي دادتاعلم ودانش رافراگيريم ودرمسيرتعالي انسانها وجامعه گام برداريم.جهان امروز با سرعت شگفت آوري درحال تغييروتحول است .ريشه اين تحولات عظيم وشگفت آورجهان كنوني رابايستي درپيشرفت علم و دانش انسانها جستجوكرد.بدون گسترش وپيشرفت علم وتكنولوژي، زندگي وادامه حيات جوامع باسختي ممكن خواهدبود.دراين ميان دانشکده فنی و حرفه ای سما تربت جام بااستعانت ازخداوندسبحان وبهره گيري ازكادرهيئت علمي متخصص وكاركناني كوشاومتعهد،بامجموعه اي ازامكانات آموزشي،پژوهشي، رفاهي وباهدف شكوفايي استعدادهاي نهفته جوانان ميهن اسلامي درعرصه علم ودانش گام برداشته است.

به شماعزيزاني كه قصدداريداين واحددانشگاهي راجهت ادامه تحصيل انتخاب كنيديابه هردليل ديگري باسايت دانشگاه ارتباط برقراركنيدخيرمقدم عرض مي كنم واميداست بتوانيم شمارادرراه رسيدن به اهداف عالي كه درنظرداريد، ياري نماييم.

 

مراحل ثبت نام در دانشگاه

دانشکده فنی و حرفه ای سما تربت جام انجام مراحل اوليه ثبت نام
و واريز شهريه ثابت
دانشکده فنی و حرفه ای سما تربت جام تعيين دروس انتخابي ترم اول
با هماهنگي گروه مربوطه
دانشکده فنی و حرفه ای سما تربت جام اخذ کد شناسه کاربری و پسورد دانشکده فنی و حرفه ای سما تربت جام انتخاب پورتال دانشجویان دانشکده فنی و حرفه ای سما تربت جام انتخاب واحد
و حذف و اضافه
دانشکده فنی و حرفه ای سما تربت جام تایید نهایی
و شروع کلاس ها
 

بروزرسانی سایت دانشکده فنی و حرفه ای سما تربت جام سایت دانشکده فنی و حرفه ای سما تربت جام....

آخرین مطالب دانشگاه دانشکده فنی و حرفه ای سما تربت جام