دانشگاه آزاد تربت جام چهارشنبه، 2 اسفند 1396
ادامه مطلب

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام

ادامه مطلب

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام

ادامه مطلب

آموزشکده فنی و حرفه ای سما

دانشگاه آزاد تربت جام پرتال دانشجویان دانشگاه آزاد تربت جام . در دانشگاه آزاد . وب سایت دانشگاه آزاد تربت جام در حال بروز رسانی می باشد لطفا تا بارگذاری کامل شکیبا باشید دانشگاه آزاد تربت جام پرتال اساتید دانشگاه آزاد تربت جام . در دانشگاه آزاد . وب سایت دانشگاه آزاد تربت جام در حال بروز رسانی می باشد لطفا تا بارگذاری کامل شکیبا باشید
دانشگاه آزاد تربت جام پست الکترونیکدانشگاه آزاد تربت جام . در دانشگاه آزاد . وب سایت دانشگاه آزاد تربت جام در حال بروز رسانی می باشد لطفا تا بارگذاری کامل شکیبا باشید دانشگاه آزاد تربت جام پرتال مدارس دانشگاه آزاد تربت جام . در دانشگاه آزاد . وب سایت دانشگاه آزاد تربت جام در حال بروز رسانی می باشد لطفا تا بارگذاری کامل شکیبا باشید
دانشگاه آزاد تربت جام مدیریت نشریه های علمی دانشگاه آزاد تربت جام . در دانشگاه آزاد . وب سایت دانشگاه آزاد تربت جام در حال بروز رسانی می باشد لطفا تا بارگذاری کامل شکیبا باشید دانشگاه آزاد تربت جام پایگاه اشتراک دانش دانشگاه آزاد تربت جام . در دانشگاه آزاد . وب سایت دانشگاه آزاد تربت جام در حال بروز رسانی می باشد لطفا تا بارگذاری کامل شکیبا باشید

به نام خداوندجان وخرد       كزين برترانديشه برنگذرد

خداوندراسپاس مي گويم كه به ماتوانايي دادتاعلم ودانش رافراگيريم ودرمسيرتعالي انسانها وجامعه گام برداريم.جهان امروز با سرعت شگفت آوري درحال تغييروتحول است .ريشه اين تحولات عظيم وشگفت آورجهان كنوني رابايستي درپيشرفت علم و دانش انسانها جستجوكرد.بدون گسترش وپيشرفت علم وتكنولوژي، زندگي وادامه حيات جوامع باسختي ممكن خواهدبود.دراين ميان دانشگاه آزاد اسلامي تربت جام بااستعانت ازخداوندسبحان وبهره گيري ازكادرهيئت علمي متخصص وكاركناني كوشاومتعهد،بامجموعه اي ازامكانات آموزشي،پژوهشي، رفاهي وباهدف شكوفايي استعدادهاي نهفته جوانان ميهن اسلامي درعرصه علم ودانش گام برداشته است.

به شماعزيزاني كه قصدداريداين واحددانشگاهي راجهت ادامه تحصيل انتخاب كنيديابه هردليل ديگري باسايت دانشگاه ارتباط برقراركنيدخيرمقدم عرض مي كنم واميداست بتوانيم شمارادرراه رسيدن به اهداف عالي كه درنظرداريد، ياري نماييم.

 

مراحل ثبت نام در دانشگاه

دانشگاه آزاد تربت جام مرحله 1 دانشگاه آزاد تربت جام مرحله 2 دانشگاه آزاد تربت جام مرحله 3 دانشگاه آزاد تربت جام مرحله 4 دانشگاه آزاد تربت جام مرحله 5 دانشگاه آزاد تربت جام مرحله 6
 

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشت��ی را برای طراحان

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان

آخرین مطالب و اطلاعیه های دانشگاه دانشگاه آزاد تربت جام

دانشگاه آزاد تربت جام دانشگاه آزاد تربت جام

تست 4

ثبت دانشجوی جدید

ر رييس‌جمهور هيچ تدبيري براي جلوگيري از اين فضاسازي‌ها ندارند، هيچ فكري‌ هم نكرده‌اند.هرچه هست روحاني همان روحا

دانشگاه آزاد تربت جام دانشگاه آزاد تربت جام

تست خبر 33

ثبت دانشجوی جدید

اينجا نقش مشاوران اسم و رسم‌دار رييس‌جمهور است كه به چشم مي‌آيد و اين وظيفه آنهاست كه مشاوره دهند و بگويند آقاي رييس‌جمهور بايد با مردم حرف بزنيد و حرف‌ش

دانشگاه آزاد تربت جام دانشگاه آزاد تربت جام

خبر تست 2

ثبت دانشجوی جدید

محمدحسين مهرزاد در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: حسن روحاني، رييس‌جمهوري ديروز به مناطق زلزله‌زده رفت و تلاش كرد تا از نزديك با مردمان مصيبت‌زده‌اي كه ه